• Over Ons

 • Missie en visie

  VERBINDEN

  is voor ons een manier om te verbeteren en te vernieuwen. Samen bereik je immers meer. Een CERVISELECT collega is een teamspeler die zich verbonden voelt met het CERVISELECT, de projecten en zijn CERVISELECT collega’s. CERVISELECT collega’s zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen inlevingsvermogen. Met partners, binnen en buiten onze organisatie, werken we samen op basis van vertrouwen en respect. Als CERVISELECT staan we midden in de samenleving. Met onze blik naar buiten staan we open voor vragen en wensen van onze collega’s, klanten, en de maatschappij Nu én in de Toekomst!

   

  ONAFHANKELIJK

  denken is een wezenskenmerk van ons bedrijf. Bij CERVISELECT is er plaats voor onze collega’s om zijn of haar talent te ontwikkelen. CERVISELECT geeft de mogelijkheid om scholingen en andere trainingen te volgen onder begeleiding van de best mogelijke coaches. De vrijheid die wij aan collega’s geven stelt hoge eisen aan verantwoordelijkheid en integer handelen: onze werkhouding is gemotiveerd, zorgvuldig, betrouwbaar en moreel verantwoord. Integriteit vereist ook een open en respectvolle omgang tussen opdrachtgevers en de collega’s van CERVISELECT.

   

  VERNIEUWING

  is een kernwaarde die moet leiden tot concrete voordelen voor onze opdrachtgever en zijn voor CERVISELECT een structureel onderdeel van ons succes! Wij streven binnen ons bedrijf naar het continu verbeteren van onze prestaties, geven onze collega’s de ruimte om dagelijkse te vernieuwen.

   

   

  TROUW

  zijn wij aan onze collega’s en opdrachtgevers. Duidelijke keuzes maken binnen onze vakgebieden en waar wij willen zaken doen daar staat CERVISELECT voor. Zonder keuzes maken kunnen wij een opdrachtgever niet maximaal bedienen! Kiezen wij voor u als opdrachtgever dan maken wij dus ook de keus om uw concurrent niet te bedienen, wij werken aan langdurige trouwe relatie met u, waarbij het motto voor CERVISELECT luidt AFSPRAAK IS AFSPRAAK!

 • Contact

  De Opslach 79
  8448 GV  Heerenveen

  0513-65 33 66
  info@cerviselect.nl